Nieuws

UNIIQ investeert samen met ENGIE in Semiotic Labs

Investeringsfonds UNIIQ en technisch dienstverlener ENGIE Services investeren samen in Semiotic Labs. De investering werd bekend gemaakt op 12 januari, waarbij de symbolische bouwsteen van UNIIQ werd overhandigd aan Simon Jagers (COO) en Gerben Gooijers (CEO) uit handen van Jaap Smit, Commissaris van de Koning in Zuid-Holland en gedeputeerde mevrouw Adri Bom-Lemstra. Met behulp van de innovatieve technologie van Semiotic Labs kan voorspeld worden wanneer elektromotoren dreigen uit te vallen. Semiotic Labs werd in mei 2015 opgericht door Simon Jagers en Gerben Gooijers.

Downtime naar nul

“Het is onze doelstelling om ongeplande downtime naar nul te reduceren. Om dit te realiseren maken we gebruik van sensoren en Machine- en Deep Learning algoritmes. Deze algoritmes leren van gegevens die verzameld worden wanneer onze oplossing op grote schaal is uitgerold’, vertelt Gerben Gooijers. ‘De investering van ENGIE Services en UNIIQ stelt ons bovendien in staat om enkele honderden sensoren bij klanten te plaatsen en zo de goede resultaten uit het laboratorium in de praktijk te valideren.”

Guido Frenken, Managing Director ENGIE Ventures & Integrated Solutions van ENGIE Nederland NV, beaamt: “Het laatste anderhalf jaar lopen er bij verschillende klanten van ENGIE al projecten waardoor deze technologie alleen maar sneller evolueert. Hierdoor creëren we direct nog meer toegevoegde waarde in onze dienstverlening. De samenwerking met, en de investering in, Semiotic Labs vloeit voort uit de gedrevenheid van ENGIE om innovatie te versnellen. Dit is gebaseerd op onze strategie die zich richt op verdere digitalisering en de ontwikkeling van slimme en integrale oplossingen die de energietransitie waarmaken”, vertelt Frenken. “ENGIE brengt zowel haar technische als marktkennis in en zal, op basis van de unieke kennis en kunde van Semiotic Labs, snel meer vernieuwende business proposities voor haar eindklanten ontwikkelen.”

“Elektromotoren spelen een belangrijke rol binnen industriële processen”, aldus Liduina Hammer, fondsmanager UNIIQ. “Het falen van deze motoren, oftewel ongewenste downtime, kan tot hoge kosten leiden. Met deze gezamenlijke investering wordt Semiotic Labs onder andere in staat gesteld om de ontwikkelde technologie bij klanten te testen en te valideren”, vervolgt Hammer. “Met de toevoeging van Semiotic Labs aan de investeringsportefeuille van UNIIQ wordt de eerste investering in het “Internet of things” domein bewerkstelligd”, vertelt Hammer.

Stilleggen van productieprocessen wordt overbodig

Het stilleggen van productieprocessen om machines preventief te onderhouden of om uitval te verhelpen is erg kostbaar voor bedrijven. Het voorkomen en zoveel mogelijk beperken van downtime, is voor veel bedrijven een belangrijke uitdaging. Met behulp van de technologie van Semiotic Labs kan voorspeld worden wanneer machines of machineonderdelen dreigen uit te vallen. Door de inzet van Condition Based Maintenance (CBM) wordt onderhoud alleen nog verricht als er signalen van dalende prestaties of een te verwachten storing zijn.

Deze nieuwe en vooruitstrevend manier van onderhoud is kostenbesparend en komt de productiviteit ten goede omdat er minder preventief onderhoud nodig is. Met zelflerende algoritmes worden afwijkingen in het stroomverbruik gedetecteerd, gerapporteerd en weergegeven in een dashboard. De klant krijgt op deze manier inzicht in de conditie van machines en kan zelf beslissen wanneer een machine gepland in onderhoud kan.

13-01-2017

Startkapitaal voor Fibriant

UNIIQ investeert in Fibriant productieplatform recombinant fibrinogeen

Fibriant BV, een jong Leids Biotech bedrijf, ontvangt een investering van € 300.000 van investeringsfonds UNIIQ voor de ontwikkeling van een productieplatform om individuele varianten van fibrinogeen te kunnen produceren. De investering werd bekendgemaakt door Robert Strijk, Wethouder Bereikbaarheid, Economie, Binnenstad en Cultuur tijdens het Show Me The Money Event in Leiden.

Wonden helen door fibrinogeen

Het Leidsche bedrijf Fibriant is in 2015 opgericht door voormalig ProFibrix CEO Jaap Koopman (CEO), Miranda Weggeman (CTO) en Jos Grimbergen (COO) en richt zich op de ontwikkeling en productie van recombinant fibrinogeen. Fibrinogeen is een eiwit dat voorkomt in ons bloed en een belangrijke rol speelt bij bloedstolling, weefselherstel en natuurlijke afweer tegen infecties. Als er een bloeding is, wordt fibrinogeen omgezet in fibrine. Het fibrine vormt draden op de plek van de beschadiging van het bloedvat. In het netwerk van fibrinedraden komen de bloedplaatjes vast te zitten waardoor de wond kan dichten.

Fibrinogeen vanuit het lab, recombinant fibrinogeen

Fibrinogeen in bloed bestaat uit een mengsel van verschillende specifieke fibrinogeenvarianten. Elke variant heeft zijn eigen specifieke functionele eigenschapen en daarmee specifieke toepassingsmogelijkheden zoals bijvoorbeeld het verstevigen van aderen na een by-pass operatie om opnieuw dichtslibben te voorkomen. Deze individuele varianten kunnen niet uit het bloed van donoren gezuiverd worden omdat de meeste van deze varianten in zeer lage concentraties in bloed voorkomen. Om toch te kunnen beschikken over specifieke varianten zal Fibriant een recombinant productieplatform ontwikkelen waarmee fibrinogeenvarianten kunnen worden geproduceerd. Het kunnen beschikken over deze varianten van fibrinogeen, die uniek zijn in zowel vorm als functie, is de sleutel tot het creëren van nieuwe en verbeterde oplossingen voor een breed scala aan toepassingen in de gezondheidszorg.

UNIIQ investeert in Fibriant productieplatform recombinant fibrinogeen

CEO van Fibriant Jaap Koopman, PhD: “Met de investering van UNIIQ kan Fibriant verschillende studies uitvoeren die de commerciële levensvatbaarheid van recombinante fibrinogeenproductie aantonen en de voordelen van het gebruik van specifieke fibrinogeenvarianten in producttoepassingen laten zien. Wij verwachten dat deze resultaten een solide basis vormen voor vervolgfinanciering en de ontwikkeling van Fibriant tot de wereldmarktleider in recombinante fibrinogeentechnologie”.

“Het management van Fibriant combineert wetenschappelijke top expertise en kennis van productontwikkeling met relevante zakelijke ervaring”, zegt Liduina Hammer, Fondsmanager van UNIIQ. “Mede met de investering van UNIIQ kunnen die stappen in de ontwikkeling van het productieplatform gezet worden die de stap naar vervolgfinanciering kleiner maken”, aldus Hammer.

 

 

13-01-2017

Andrupos ontvangt startkapitaal

Startup Andrupos ontvangt een investering van € 300.000 van investeringsfonds UNIIQ voor het ontwikkelen van software die geautomatiseerde identificatie van fraudegevoelige documenten mogelijk maakt. De investering werd bekendgemaakt door Ingrid van Engelshoven, Wethouder Kenniseconomie, Internationaal, Jeugd en Onderwijs van gemeente Den Haag,  tijdens de jaarvergadering van The Hague Security Delta (HSD) waar Andrupos sinds november is gehuisvest.

Snel herleiden waar vervalste documenten vandaan komen

Het vaststellen van de echtheid van fraudegevoelige documenten zoals geboorte of trouwdocumenten is uiterst lastig. Ook het bestrijden van wereldwijde valsmunterijnetwerken is complex. Om deze grote en urgente problemen beter aan te pakken, ontwikkelt Andrupos een innovatieve oplossing om een waardedocument geautomatiseerd naar zijn bron te herleiden.

Bestaande systemen kunnen echtheid van een document  aantonen op basis van een check op beveiligingskenmerken. Voor veel waardedocumenten is dit echter al veel moeilijker of helemaal niet mogelijk. De door Andrupos ontwikkelde technologie speelt daar op in door direct forensische informatie te verschaffen over het document, zoals de printer waarop het is afgedrukt, de gebruikte papiersoort en waar vervalsingen met dezelfde biometrische kenmerken gevonden zijn. Door de unieke kennis van het team op het vlak van papier en print technieken, heeft Andrupos een oplossing ontwikkeld waarbij een scanner met eigen software en algoritmes specifieke biometrische kenmerken van een waardedocument kan identificeren. Deze worden vervolgens vergeleken met een proprietary referentie database om te bepalen of het betreffende document op een correcte, officiële manier is geproduceerd. Als dat niet het geval is, kan ook worden vastgesteld of en waar eerder vergelijkbare documenten zijn opgedoken om zo beter criminele netwerken te bestrijden.

andrupos-ontvangt-startkapitaal

Eerste stappen naar commerciële productie

Andrupos gaat met de investering van UNIIQ een eerste prototype ontwikkelen. Met dit product zijn we in staat om geautomatiseerd fysieke waardedocumenten forensisch te onderzoeken en te beoordelen”, aldus Leenaars. Erna Leenaars is samen met haar twee Duitse partners de oprichter van Andrupos.

Dit is de vierde investering van het investeringsfonds UNIIQ sinds haar oprichting afgelopen juni. “Ik ben verheugd de eerste investering in het Safety en Security veld te kunnen aankondigen. Andrupos richt zich op een duidelijke unmet need bij de identificatie van waardedocumenten. Met de vestiging op de HSD campus, waar het grootste Security cluster van Europa zich bevindt, zit Andrupos op de perfecte locatie om verder te bouwen aan haar propositie”, aldus Liduina Hammer.

Tijdens de opening van het International Centre van HSD afgelopen oktober heeft Andrupos zes maanden gratis huisvesting gewonnen.

 

15-12-2016

Investering voor VarmX

UNIIQ, investeert in VarmX, een spin-off van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). VarmX ontwikkelt een nieuw medicijn, PseudoXa, dat bloedingen kan stoppen bij patiënten die bepaalde antistollingsmiddellen gebruiken. De investering werd bekendgemaakt door Fondsmanager Liduina Hammer.

PseudoXa verlaagt kans op overlijden bij gebruik bloedverdunners

Een effectieve behandeling met bloedverdunners gaat helaas gepaard met het optreden van ernstige bloedingen. Het stoppen van deze bloedingen is in veel gevallen niet goed mogelijk. VarmX is een startup vanuit het LUMC – opgericht door de Leidse hoogleraar Pieter Reitsma – die een oplossing voor dit probleem biedt met het medicijn PseudoXa. PseudoXa is het eerste product dat VarmX op de markt wil brengen. Het middel bestaat uit een gewijzigde natuurlijke stollingsfactor die onmiddellijk de bloedstolling kan herstellen bij patiënten die bloedverdunners gebruiken. Op die manier worden serieuze gevolgen van bloedingen, zoals blijvende invaliditeit of overlijden, vermeden.

Eerste stappen naar commerciële productie

VarmX gaat de investering van UNIIQ gebruiken om de eerste stappen te zetten naar de commerciële productie van PseudoXa. “Dat is een ingewikkeld proces, omdat PseudoXa een lastig eiwitproduct is”, aldus Reitsma. “Vervolgens moeten er een aantal veiligheidsstudies worden uitgevoerd voordat PseudoXa op de mens toegepast kan worden.” licht Reitsma toe.

Liduina Hammer, Fondsmanager UNIIQ, is verheugd om VarmX toe te voegen de portefeuille van UNIIQ: “De markt van antistollingsmiddelen is groeiende en voor een specifieke groep van deze middelen is helaas nog geen middel beschikbaar dat mogelijke bloedingen als gevolg van het gebruik hiervan kan stoppen. Met de investering van UNIIQ kan de onderneming de volgende stap zetten in het ontwikkelingsproces richting de commerciële productie van PseudoXa.”

14-12-2016

Investering in WOLK Company

WOLK Company is een startup uit Den Haag opgezet door twee voormalige studenten aan de TU Delft (Filippo van Hellenberg Hubar en Mendes Hogestyn) en de Leidse projectontwikkelaar Hans Schröder. Vanuit de persoonlijke ervaring van één van de oprichters is de airbag ‘WOLK’ ontstaan. Valongevallen zijn de meest voorkomende oorzaken van letsel bij ouderen. De ernst van valongevallen bij ouderen blijkt uit het grote aantal spoedeisende hulpbehandelingen, ziekenhuisopnamen, sterfgevallen en de daaraan gerelateerde hoge directe medische kosten. WOLK Company heeft een makkelijk te dragen riemgordel met airbag ontwikkeld, die ouderen beschermt tegen mogelijk heupletsel door het vallen.

“De investering van UNIIQ maakt het mogelijk om WOLK te ontwikkelen en met 100 kwetsbare senioren te testen in een pilot bij vijf zorginstellingen”, lichten Van Hellenberg Hubar en Hogestyn toe.De afronding van de ontwikkeling van de prototypes staat gepland voor november. De pilotfase vindt plaats in het eerste kwartaal van volgend jaar. De verwachting is dat WOLK in de tweede helft van 2017 op de markt wordt geïntroduceerd.”

“UNIIQ is verheugd om WOLK Company als een van de eerste investeringen aan haar portefeuille toe te voegen”, zegt Liduina Hammer, Fondsmanager van UNIIQ. “Met de investering van UNIIQ kan WOLK Company de voorspellende waarden van het valdetectie-algoritme, dat binnen de TU Delft is ontwikkeld, verder verbeteren richting een volledig functioneel prototype”, aldus Hammer.

23-08-2016

Startkapitaal voor Adjuvo Motion

Gijs den Butter en Johannes Luijten, twee voormalig TU Delft studenten, zijn de oprichters van de in YES!Delft gevestigde startup Adjuvo Motion. Het eerste product van Adjuvo Motion is de ‘S-sense’, een slimme sensorhandschoen voor de hand-polsrevalidatie. De handschoen stimuleert patiënten de geblesseerde hand te gebruiken bij de dagelijkse activiteiten. De S-sense zorgt ervoor dat de patiënt thuis dezelfde kwaliteit therapie kan volgen als bij klinische behandelingen. Met behulp van een digitaal platform is het mogelijk om de voortgang van de patiënt online te monitoren. Hierdoor kan de therapeut, op afstand, het behandelprogramma optimaliseren. Deze kostenefficiënte revalidatie biedt aan zowel de patiënt als de zorgprofessional veel voordelen.

“De financiering van UNIIQ maakt het mogelijk dat we verder kunnen met de ontwikkeling van het online portaal en de S-sense handschoen. Dit zal voornamelijk worden gedaan door pilottesten”, aldus Den Butter.

Hammer: “UNIIQ investeert in de vroege fase in bedrijven met een unieke innovatie. Binnen de revalidatiezorg worden robotica, domotica en health apps steeds meer geïntegreerd. Met dit innovatieve zorgconcept van Adjuvo Motion, ontwikkelt vanuit de TU Delft, worden de factoren die klinische behandeling effectief maken naar de thuisomgeving gebracht.”

23-08-2016