Valley Optics ontvangt UNIIQ-investering om het ontwerpproces van optische systemen te optimaliseren

Valley Optics ontvangt een investering van € 350.000 vanuit Zuid-Hollands proof-of-conceptfonds UNIIQ. Dankzij deze kapitaalinjectie kan Valley Optics haar optische ontwerpprocessen en optimalisatie-algoritmes verder ontwikkelen en testen bij haar eerste klanten. De investering werd bekendgemaakt door Meindert Stolk, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland.

Succesvol een optisch systeem ontwerpen: Nu nog afhankelijk van schaarse kennis en ervaring

Optische systemen worden tegenwoordig in veel verschillende soorten producten verwerkt. Denk hierbij aan de satellieten, medische apparatuur, telescopen, maar ook aan alledaagse beamers en fotocamera’s, waaronder ook die in smartphones. Alle optische systemen manipuleren licht om problemen op te lossen. Daarbij moeten er vaak veel hardwarecomponenten gecombineerd worden zoals lenzen, spiegels, prisma’s en filters. Omdat er talloze mogelijkheden zijn en optische componenten met een zeer hoge nauwkeurigheid moeten worden berekend (tot op enkele nanometers), is het ontwerp- en ontwikkelproces van deze systemen al snel complex. Daardoor zijn er bijna altijd technici uit meerdere disciplines betrokken. De kwaliteit van het uiteindelijke systeem wordt mede bepaald door hoe goed die technici met elkaar samenwerken en kunnen communiceren.

In hun werk gebruiken deze technici vaak veel verschillende softwaretools en zelf geprogrammeerde scripts om hun deel van de ontwikkeling op te lossen. Keuzes van de ene discipline kunnen de andere disciplines, vaak onbedoeld, sterk beïnvloeden. De huidig beschikbare software is niet in staat om de onderlinge afhankelijkheden goed inzichtelijk te maken en daarmee is het proces sterk afhankelijk van jarenlange ervaring van de toch al schaarse technici in dit vakgebied. In de praktijk resulteert dit in iteratieve ontwerpprocessen en lange ontwikkeltijden, waarbij nagenoeg nooit met zekerheid gezegd kan worden dat uiteindelijk het meest optimale systeem ontwikkeld is. Dit maakt optische systemen onnodig duurder, groter of zwaarder. Dit is van groot belang in bijvoorbeeld ruimtevaart-toepassingen, waar elke extra kilogram extreem duur is.

Behoefte aan een transparant en efficiënt proces

Valley Optics ontwikkelt en combineert innovatieve ontwerptools die het proces van optische systeemontwikkeling faciliteren. Dankzij slimme algoritmen en mede door TNO ontwikkelde kennis helpt Valley Optics optische ontwerpers en multidisciplinaire projectteams bij het vinden en kiezen van de beste ontwerpen. Waar de mens de consequenties van bepaalde keuzes niet kan overzien, geven de algoritmes van Valley Optics een ​​helder en gestructureerd overzicht van haalbare oplossingen. Dankzij die transparantie kunnen opdrachtgevers al in een vroeg stadium de effecten van ontwerpkeuzes op specificaties, maakbaarheid en kosten overzien. Valley Optics wil een sleutelrol spelen in de ontwikkeling van de optische technologieën van de toekomst en hightechinnovaties wereldwijd.

Het Valley Optics team bouwt voort op enkele decennia aan ervaring met het ontwerpen van complexe optische systemen en hun uitgebreide kennis van de sector. De investering vanuit UNIIQ gebruikt Valley Optics om de ontwerptools en algoritmes verder te ontwikkelen en breder te testen in verschillende technische domeinen.

50e investering van UNIIQ

De investering in Valley Optics markeert de 50e investering voor UNIIQ, dat sinds 2016 uitgroeide tot een van de meest succesvolle proof-of-conceptfondsen van Nederland. De 50e investering is tevens de eerste investering vanuit VroegeFaseFinanciering Powered by UNIIQ en wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Economische Zaken, RVO, de Provincie Zuid-Holland en de Gemeente Den Haag. De voorheen landelijke regeling wordt nu gedecentraliseerd en binnen Zuid-Holland uitgevoerd door UNIIQ.

Pascal van Grol, Co-Founder van Valley Optics: ‘Het Valley Optics team heeft ruime ervaring in het ontwerpen van een breed scala aan optische systemen en ziet in de verschillende domeinen telkens dezelfde problematiek terugkomen. Wij ambiëren met ons product een grote innovatieslag te maken voor de gehele markt. Hoewel onze technologieën misschien niet heel zichtbaar en tastbaar zijn voor de buitenwereld, is het goed om te zien dat er in het investeringsklimaat in Nederland ook oog is voor dit type hightech innovaties. We zijn dan ook trots op de investering van UNIIQ en zijn blij dat wij met deze investering de technologieën binnen Valley Optics verder kunnen ontwikkelen en daarmee het bedrijf naar de volgende fase kunnen gaan brengen.’

Hans Dreijklufft, Fondsmanager UNIIQ: ‘Met het behalen van deze fantastische mijlpaal – het closen van de 50e UNIIQ-investering – ben ik enorm trots op het UNIIQ-team dat dit allemaal voor elkaar heeft gekregen. Zoveel innovatieve en impactvolle proposities waarvan Valley Optics wederom een mooi voorbeeld is, zijn met succes door UNIIQ ondersteund en naar de markt gebracht. Daarnaast ben ik blij en dankbaar dat UNIIQ met de steun en het vertrouwen van haar publieke stakeholders nu ook VroegeFaseFinanciering gaat uitvoeren zodat wij de komende jaren nog veel meer innovatieve ondernemers met slimme technologieën kunnen faciliteren.’