Buddy ontvangt UNIIQ-investering voor app die financieel kwetsbare mensen controle over financiën helpt terug te krijgen

Buddy Payment ontvangt een investering uit het proof-of-concept fonds UNIIQ om middels een app mensen met (dreigende) schulden te helpen inzicht en grip te krijgen op hun inkomsten en uitgaven. Met de nieuwe investering kan het bedrijf haar oplossing verder optimaliseren en door ontwikkelen. De investering werd met een digitale boodschap bekendgemaakt door Sadik Harchaoui, chef de mission van SchuldenLabNL.

Buddy Payment

Toegankelijke hulp bij betalingsproblemen

40% Van alle huishoudens ervaart financiële stress: zij kunnen een tegenvaller van € 300 niet opvangen en lopen risico op schulden. Eén op de vijf Nederlandse huishoudens heeft daadwerkelijk betalingsproblemen. Dit aantal neemt ook in tijden van economische bloei nauwelijks af, en gaat de capaciteit bij de gemeentelijke schuldhulpverlening vaak ruim te boven. De Buddy-app ondersteunt mensen die (dreigende) geldproblemen hebben of al geholpen zijn door schuldhulpverleners met een digitale financiële coach in de vorm van een app. Dit maakt financiële ondersteuning schaalbaar en toegankelijk voor iedereen.

Buddy brengt automatisch orde op zaken

Buddy Payment heeft als eerste onderneming actief in het sociale domein een zogenaamde PSD2-vergunning van De Nederlandse Bank verkregen. Deze vergunning maakt het mogelijk om, na toestemming, in de betaalgegevens van de gebruikers te kijken. Buddy gebruikt meerdere jaren aan data als input voor haar budget engine algoritme. De vaste lasten worden apart gezet en de gebruiker krijgt automatisch inzicht in zijn daadwerkelijk besteedbare geld. Daarnaast wordt gewerkt aan het automatisch signaleren welke toeslagen en uitkeringen wel, of juist niet meer van toepassing zijn. Tevens werkt het bedrijf aan de ontwikkeling van een chatbot, zodat gebruikers op elk moment met grote of kleine financiële vragen ergens terecht kunnen. Mensen verkrijgen daardoor op een laagdrempelige manier weer financieel overzicht en perspectief, hetgeen cruciaal is om vervolgens doelen te kunnen stellen en weer te kunnen gaan opbouwen.


De UNIIQ-investering werd digitaal bekendgemaakt door Sadik Harchaoui, chef de mission van SchuldenLabNL.

Laagdrempelig en toegespitst op de doelgroep

Op dit moment is Buddy alleen te downloaden door klanten van gemeenten, zorginstellingen en schuldhulpverleners. In de loop van volgend jaar zal Buddy voor iedereen beschikbaar worden gesteld. Dit is een groot voordeel omdat mensen met financiële problemen het vaak erg moeilijk vinden om hulp te vragen vanwege het taboe dat er op rust. Gemiddeld wachten mensen vijf jaar voordat zij om hulp vragen, waardoor hun schuld tot zo’n € 43.000 oploopt. Dit leidt niet alleen tot een persoonlijke crisis, maar vormt ook een groot maatschappelijk probleem. Buddy geeft gebruikers grip op hun financiën zonder het gevoel van autonomie te verliezen.

Het Buddy Payment team bestaat voornamelijk uit developers en data-analisten, zij worden aangestuurd door de oprichters met ruime ervaring in software- en dataproducten. CEO Camiel Kuiper is sinds 2011 als ondernemer actief in de payment & tech sector, COO Ralph Oudshoorn is dat sinds 2014 en Marco van Etten is verantwoordelijk voor de data analyse en implementatie in software.

Camiel Kuiper, CEO Buddy Payment:

Wij zijn met Buddy Payment in staat om een gezonde bedrijfsvoering neer te zetten maar net als bij veel startups gaan de kosten voor de baten uit. Het fonds van UNIIQ is opgericht om juist deze ondernemingen door de vroege fase heen te helpen. Dit doen zij niet enkel met financiering maar ook met raad en daad.’

Hans Dreijklufft, fondsmanager UNIIQ:

De schuldenproblematiek is groot en hardnekkig en treft veel mensen, vaak ook met banen. Het leidt tot stress en mensen komen in een neerwaartse spiraal terecht. De drempel om om hulp te vragen is hoog, en de capaciteit bij gemeentelijke schuldhulpverlening is te beperkt. Ik ben dan ook blij dat de Rotterdamse ondernemers Camiel, Ralph en Marco, een schaalbare oplossing ontwikkelen om daadwerkelijk hulp te bieden aan deze kwetsbare groep mensen. Ik ben er trots op dat UNIIQ Buddy in haar missie kan ondersteunen’.