PATS

PATS ontvangt startkapitaal van UNIIQ voor insectenbestrijding met drones

Tijdens het Westlandevent “Modern ondernemerschap” bij Royal FloraHolland in Naaldwijk maakte wethouder Karin Zwinkels van gemeente Westland  de investering in het Delftse bedrijf PATS bekend.

Chemische middelen beperkt effect

Plaaginsecten zijn een groot probleem voor tuinders. Vanwege het gunstige kasklimaat gedijen ze erg goed in kassen en planten ze zich gemakkelijk voort. Ondanks de toenemende inzet van biologische bestrijdingsmiddelen, zoals sluipwespen, kunnen tuinders vaak niet om het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen heen. Chemische middelen hebben echter slechts een beperkt effect op de populatie en ze zijn niet voor iedere plaag ruim beschikbaar. Daarnaast kennen sommige middelen neveneffecten, zowel binnen als buiten de teelt. Nieuwe alternatieven voor de bestrijding zijn dan ook dringend nodig.

PATS

v.l.n.r. Ludolf Stavenga (UNIIQ), Sjoerd Tijmons (PATS), Karin Zwinkels (wethouder gemeente Westland), Bram Tijmons (PATS), Liduina Hammer (UNIIQ) en Kevin van Hecke (PATS)

Vleermuisachtige drones versus motten

PATS richt zich in eerste instantie op één van die plaaginsecten: motten. De nakomelingen van de mot, rupsen, kunnen flinke schade aanrichten aan het gewas, met opbrengstverliezen tot gevolg. PATS ontwikkelt een oplossing door de inzet van drones. Verspreid door de kas worden basisstations geplaatst die voorzien zijn van camera’s die de ruimte observeren. Zodra er een vliegende mot is gedetecteerd, wordt de drone geactiveerd en razendsnel op het insect afgestuurd. In de vlucht wordt een botsing bewerkstelligd met het insect, waarna deze door de roterende propellers van de drone wordt uitgeschakeld. Een vliegensvlugge vleermuisachtige actie, die slechts enkele seconden in beslag neemt. Nadat het insect is geëlimineerd, vliegt de drone terug naar het basisstation, waar deze oplaadt voor een volgende missie. In tegenstelling tot huidige beschikbare middelen jaagt dit systeem dus actief op de plaaginsecten, om zo verdere verspreiding door de kas te voorkomen.

PATS zet de UNIIQ-investering in om het R&D-team uit te breiden voor een versnelde productontwikkeling en het uitbouwen van de kennisbasis. Zo kan de time-to-market verkort worden. Co-founders Bram Tijmons, Sjoerd Tijmons en Kevin van Hecke zijn erg blij met de investering. “Wij zijn vanuit PATS heel blij met het vertrouwen van UNIIQ in ons team en onze technologie,” zegt Bram Tijmons. “De investering zal gebruikt worden voor de verdere productontwikkeling van de technologie en uitbreiding van de kennisbasis. Met onze innovatieve toepassing kunnen wij straks veel eindgebruikers ondersteunen bij het uitvoeren van dagelijkse gewasbeschermingsactiviteiten.”

Liduina Hammer, fondsmanager UNIIQ: ““PATS is een spin-off  van de Technische Universiteit Delft die zich richt op een relevant probleem in de kas- en tuinbouw sector. De oprichters hebben een achtergrond binnen de onderzoeksgroep van MAVlab, het dronelab van de TU Delft. De financiering van UNIIQ geeft de ondernemers de gelegenheid om deze alternatieve en innovatieve manier van plaagdierbestrijding te valideren.”