Nieuws

Leiden nieuwe aandeelhouder UNIIQ

De gemeente Leiden stelt € 2 mln. beschikbaar voor investeringen in innovatieve bedrijven. Met de middelen wordt een kapitaalstorting van € 1 mln. gedaan in InnovationQuarter, de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Zuid-Holland. Hiernaast treedt Leiden met een storting van € 1 mln. toe als aandeelhouder tot UNIIQ, een op initiatief van TU Delft, Universiteit Leiden, Erasmus MC en InnovationQuarter gestart proof-of-concept fonds.

De gemeente Leiden was al aandeelhouder in InnovationQuarter. Met de extra kapitaalstorting kan InnovationQuarter vanuit haar fonds IQCapital nieuwe investeringen doen in innovatieve en snelgroeiende bedrijven in de regio en in Leiden. Vanuit het fonds, dat sinds 1 januari 2014 bestaat, is de afgelopen jaren al in een groot aantal bedrijven geïnvesteerd.

Ook een aantal innovatieve Leidse bedrijven heeft een investering ontvangen. Zo is geïnvesteerd in het life sciences bedrijf Ncardia (voorheen Pluriomics), dat menselijke hartspiercellen kweekt om medicijnen te testen op werkzaamheid. Een andere mooie investering betreft die in het bedrijf Toxys. Toxys heeft een test ontwikkeld waarmee snel en betrouwbaar de belangrijkste kankerverwekkende eigenschappen van nieuwe stoffen kunnen worden geïdentificeerd.

Robert Strijk, wethouder Economie Leiden: “InnovationQuarter heeft de afgelopen jaren mooie investeringen gedaan in Leidse bedrijven die relevante maatschappelijke innovaties op de markt brengen. Het is van groot belang dat de overheid via een regionaal investeringsfonds bijdraagt aan de ontwikkeling en groei van deze bedrijven en ik ben blij dat wij daar als gemeente onze bijdrage aan kunnen leveren”.

Steun voor cruciale fase

Met een storting van € 1 mln. wordt Leiden tevens aandeelhouder van UNIIQ. UNIIQ is sinds medio 2016 actief als regionaal proof-of-concept fonds. Sinds de start zijn 16 investeringen gedaan, waarvan 6 in Leidse bedrijven. Eén van de bedrijven waarin is geïnvesteerd is VarmX, dat een nieuw therapeutisch eiwit ontwikkelt om acute bloedingen te stoppen bij patiënten die anti-bloedstollingsmiddelen gebruiken. Er wordt echter niet alleen in life sciences bedrijven geïnvesteerd. Het Leidse Semiotic Labs heeft een UNIIQ investering ontvangen voor de doorontwikkeling van een technologie waarmee voorspeld kan worden wanneer elektromotoren dreigen uit te vallen.

Rinke Zonneveld, directeur InnovationQuarter en fondsbeheerder UNIIQ: “Het aandeelhouderschap van Leiden biedt ons extra mogelijkheden om bedrijven door de moeilijke fase van concept naar veelbelovend bedrijf heen te helpen. Een cruciale fase voor ieder bedrijf, waar UNIIQ al vele bedrijven uit Leiden en de regio in heeft mogen ondersteunen”.

21-12-2017

UNIIQ aanwezig bij jaarvergadering EFRO

Nieuwsbrief december 2017, Kansen voor West

“Eerste gezamenlijke jaarvergadering”

Begin november vond in Den Haag de eerste gezamenlijke jaarvergadering plaats met alle ESIF fondsen in Nederland (ESF, EFRO. Visserij en POP).

Op woensdagmiddag 8 november kwamen de EFRO mensen op onze uitnodiging al bij elkaar voor een projectbezoek aan het gloednieuwe en nog maar deels ingerichte Smart Field Lab Fresh Tech in het Westland. Dit Field Lab is er enerzijds om samen met onderwijs, kennisinstellingen en de bedrijven in de tuinbouwsector te innoveren. De tweede verdieping van het gebouw is dan ook ingericht als proeftuin.

Op de eerste verdieping zien we een soort permanente beursvloer waar alle high tech ontwikkelingen klaar staan om als totaal concept te worden geëxporteerd naar vele landen. Kennis en innovatie op het gebied van klimaatbeheersing, wateropslag en andere gebieden kunnen afhankelijk van het exportland getest en op maat gemaakt en geshowd worden. En dat alles op een en dezelfde plek.

Na ons bezoek kwamen we in het NH Hotel in Den Haag dan die avond echt samen met de andere fondsen voor het diner, dat we hadden laten opluisteren door twee van onze geweldige Kansen voor West II initiatieven.
Als eerste, letterlijk tussen het voorafje en het hoofdgerecht, kwam Liduina Hammer aan het woord. Ze is fondsmanager van ons Proof Of Concept Fonds UNIIQ. Haar enthousiaste verhaal maakte duidelijk dat de private en publieke financieringswereld echt wel mooie dingen met elkaar kunnen doen. Ze had een van de bedrijven waarin UNIIQ investeert: Semiotic LABS uit Leiden. Na het hoofdgerecht lichtte Teun van Dijk van de Stichting Initiatief op Scheveningen, hun met EFRO gefinancierd burgerinitiatief (met een duur woord Community Led Local Development- CLLD) met veel enthousiasme toe. Wist u dat de eerste keer maar liefst 4500 burgers van Scheveningen gestemd hebben op de projecten?

Op donderdag was er dan de gezamenlijke jaarvergadering, voorgezeten door de EC en het Ministerie van EZK. Het bleek opvallend leerzaam van elkaar te horen wat de uitvoeringskansen en problemen zijn.

Ik heb nog eens toegelicht wat onze inzet op financieringsinstrumenten is en vooral de do’s en don’ts toegelicht. In de middag sloot de tweedaagse af met een, door HNP-IPO en VNG georganiseerd congres in Nieuwspoort over de meerwaarde van Europese fondsen.

Ik was ook trots op Jim Wiese (van de firma Lens) van ons Kansen voor West II project Opschalen Zonnestroom voor sociale huurders in IJmere. Hij zette de zaak scherp weg en durfde ook vragen te stellen aan het panel. Bert Pauli, gedeputeerde van Brabant, wist daarin het verhaal over de Europese meerwaarde van ESI fondsen overtuigend neer te zetten. Hopelijk hebben de ervaren bestuurders uit regio en Europees Parlement voldoende contact met hun partijgenoten in de Tweede kamer om ook daar het verhaal over het voetlicht te krijgen.

Op 17 november mocht ik in het prachtige Muzée in Scheveningen de cheques uitreiken voor de tweede ronde van het CLLD project. Wat is het een mooi achttal geworden! Stuk voor stuk herkenbare projecten, dicht bij het dagelijks leven van de burger en met aandacht voor de mensen die wat minder “meekunnen”. De eerste prijs ging deze keer naar de Stichting Tuinen van Greens. Pal achter de Scheveningse boulevard ligt, in het geliefde Westbroekpark, in een oase van rust, het terrein van de voormalige midgetgolf. Welke Scheveninger is er in de afgelopen 50 jaar niet geweest? Al geruime tijd ging het echter niet goed. De baan verloederde en het terrein werd nauwelijks meer onderhouden. Na de brand in 2010 sloot zij definitief haar deuren. Stichting Tuinen van Greens wil dit terrein weer opknappen en wel op een heel bijzondere manier. Haar droom is het realiseren van een duurzaam en sociaal-maatschappelijk betrokken restaurant met dito moestuin. Een biodynamische tuin, gerund door vrijwilligers, buurtbewoners en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De stichting wil personen die om sociale- en/of gezondheidsredenen buiten het arbeidsproces staan, een zinvolle en respectvolle dagbesteding bieden. Anderzijds wil zij ruimte bieden aan vrijwilligers voor het beheer van het terrein en het ontplooien van (educatieve) activiteiten: www.greensinthepark.nl

07-12-2017

Startkapitaal voor Amylon Therapeutics

Op 7 november 2017  ontving Amylon Therapeutics, een spin-off van het Leidse, NASDAQ-genoteerde ProQR Therapeutics, een investering van € 300.000 van investeringsfonds UNIIQ voor de ontwikkeling van een kandidaatmedicijn tegen de Katwijkse Ziekte, een ongeneeslijke, erfelijke aandoening die gekenmerkt wordt door hersenbloedingen. De investering werd bekendgemaakt door Robert Strijk, Wethouder Bereikbaarheid, Economie, Binnenstad en Cultuur voorafgaand aan het HEB LEF 2017 event in Leidse Schouwburg.

Weesziekte als opstap naar grotere ziekte / weesziekte in beeld

Amylon Therapeutics is opgericht door de ambitieuze ondernemer Thomas de Vlaam en wordt bijgestaan door ervaren biotechnologie veteranen, waaronder voormalig oprichter en directeur van Crucell, Dinko Valerio. Als spin-off van het NASDAQ-genoteerde ProQR Therapeutics uit Leiden geniet Amylon Therapeutics een rijkdom aan expertise en ervaring van zijn aandeelhouders en netwerk.

Amylon Therapeutics ontwikkelt een kandidaatmedicijn tegen de Katwijkse Ziekte, die formeel Hereditary Cerebral Hemorrhage with Amyloidosis, Dutch Type (HCHWA-D) heet. De Katwijkse Ziekte is een erfelijke weesziekte die zijn oorsprong vindt in de Nederlandse stad Katwijk.

Patiënten met de Katwijkse ziekte krijgen rond hun 40e levensjaar hersenbloedingen die worden veroorzaakt doordat ophopingen van het giftige eiwit Amyloïde bèta die bloedvaten in de hersenen beschadigen. Dit ‘slechte’ Amyloïde bèta wordt veroorzaakt door een mutatie in het DNA van de patiënten. Deze bloedingen kunnen leiden tot verlamming, dementie en zelfs de dood. De ziekte is als een tikkende tijdbom: de patiënt loopt na iedere bloeding een verhoogd risico op een volgende bloeding, terwijl de conditie van de patiënt na iedere bloeding verslechtert. Op dit moment bestaat er geen medicijn voor deze ziekte.

Als Amylon Therapeutics er in slaagt een medicijn voor de Katwijkse Ziekte te ontwikkelen, dan is dit een veelbelovende stap richting een mogelijk medicijn voor patiënten met Cerebrale Amyloïde Angiopathie (CAA) en wellicht de ziekte van Alzheimer. De Katwijkse Ziekte is namelijk niet de enige ziekte waarbij Amyloïde bèta een rol speelt: zowel de ziekte van Alzheimer (de meest voorkomende vorm van dementie), als CAA, (de meest voorkomende oorzaak van hersenbloedingen), worden gekenmerkt door de aanwezigheid van Amyloïde bèta.

Technologische /medicijn ontwikkeling

Thomas de Vlaam: “Bij de Katwijkse Ziekte weten we door de aanwezigheid van de genmutatie dat deze patiënten het ‘slechte’ Amyloïde bèta produceren. Door middel van de zogeheten “exon skipping” technologie is Amylon in staat deze mutatie in het RNA te moduleren en daarmee de aanmaak van ‘slecht’ Amyloïde Bèta te voorkomen. Door de aanmaak te voorkomen hopen we ook de bloedingen te kunnen voorkomen.” licht de Vlaam toe. “Ik ben verheugd dat de financiering van UNIIQ Amylon de mogelijkheid geeft om door te gaan met het ontwikkelen van ons kandidaatmedicijn en een vervolgstap te maken richting klinische ontwikkeling. Er is voor deze patiënten nog nooit een serieuze behandeloptie geweest en hierin hopen wij een verandering te kunnen maken.”

Vandaag mogen we weer een veelbelovend Leids biotech bedrijf aan onze portfolio toevoegen” aldus Liduina Hammer, Fondsmanager UNIIQ. “Amylon richt zich in eerste instantie op een groep patiënten waar een grote unmed need is: er bestaat namelijk nog geen medicijn tegen de Katwijkse ziekte. Met de proof-of-concept financiering van UNIIQ kan Amylon de eerste stappen zetten richting klinische ontwikkeling”.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp, stuur dan een mail naar: derk.devos@hkstrategies.com

 

08-11-2017

The Hague Innovators Challenge: Innovations for a better world

By way of the The Hague Innovators Challenge, the City of The Hague aims to encourage startups, organizations and students to present new ideas on tackling current global challenges. Concepts that link various disciplines and sectors are preferred. The best ideas can win prizes ranging from € 5,000 to € 30,000. Please note: deadline for applications is 6 November 2017.

“The world is growing ever more complex,” Deputy Mayor Karsten Klein explains. “Issues related to security, energy, climate and food are becoming increasingly internationalized. At the same time, these issues have an impact on the people that are living in the city.”

That’s why the City of The Hague aims to encourage startups, organizations and students to present new ideas on tackling current global challenges. It does so by organizing the annual The Hague Innovators Challenge. Winning ideas are awarded with prizes ranging from €5,000 to €30,000.

Idea owners are encouraged to invest their prize money in experimentation. “To come up with new solutions, startups and students need room to experiment. In The Hague, we believe in and want to encourage the notion of experimentation,” Karsten Klein stresses. “It all starts with an idea and the willingness to challenge the status quo.”

Wanted: innovative ideas

In The Hague, tens of thousands of people are working towards making the world a better place by doing business and doing good. Every day and in many ways. The City of The Hague aims to connect innovators in the city to companies, knowledge institutions and international organisations in order to solve complex global challenges together. In so doing, it hopes to encourage new innovations. In order to promote these concepts, the city is sponsoring the annual The Hague Innovators contest.

Who is eligible?

Businesses, organizations and students based in The Hague or working with a partner in the city are eligible. Established and emerging foundations can also take part. Students are also very welcome to join. They can compete for the student prize.

How does it work

Deadline for applications is on 6 November 2017. A professional selection committee will then go on to have a look at all proposals. They will select a maximum of nine nominees that will be announced late November 2017.

The nominees are invited to further develop their ideas in the second phase of the contest. At the end of the second phase, an independent jury announces the winners of the challenge. They are awarded prize money and can invest it in executing their plans.

What’s to gain

The nominees in phase 1 all win two workshops, a video clip, and media attention. Ultimately, three prizes are available for the winners of the challenge: €5,000 (public prize), €20,000 (second prize), and €30,000 (first prize). Students can compete for the student prize of €10,000.

Downloads

Terms and conditions: Download the phase 1 guidelines here: in Dutch or in English.
Would you like to know what’s next? Download the phase 2 guidelines here: in Dutch or in English.
Download the application form (Word format) here: in Dutch or in English

Important dates

6 November 2017: Deadline for applications
29 November 2017: Workshop 1: How to write a business model (selected applicants only)
6 December 2017: Workshop 2: Optimise your story & pitch training course (selected applicants only)

Let’s get to work

All information about the procedure, selection criteria, terms and conditions, points system and the question form can be found in the downloads above. If you have any further questions, please do not hesitate to contact us at impacteconomy@denhaag.nl. Deadline for applications is 6 November 2017 – don’t miss it!

25-10-2017

Groeikapitaal voor Vibes.technology

Het innovatieve softwarebedrijf VIBES.technology heeft een investering ontvangen van UNIIQ, het fonds van InnovationQuarter en regionale partners. Dit werd 6 oktober bekendgemaakt door Theun Baller, decaan bij de faculteit Werktuigbouwkunde aan de TU Delft. Met de investering wil het jonge bedrijf producenten van onder meer auto’s helpen om trillingen en geluid al vroegtijdig in het ontwerpproces op te sporen en uit te bannen. “Daarmee verbeter je niet alleen de gebruikservaring, maar verleng je ook de levensduur van een product”, zegt medeoprichter Daniël van den Bosch. Grote namen, waaronder BMW Group, maken gebruik van de expertise van VIBES.technology en de technologie wordt ook toegepast bij het Institute for Applied Mechanics van de TU München.

Trillingen en geluid spelen een belangrijke rol in het ontwerp(proces) van voertuigen en andere producten, zoals windmolens en precisieapparatuur. Hoe minder een auto bijvoorbeeld trilt en hoe stiller deze rijdt, hoe groter het rijcomfort en de levensduur van het product. Om deze reden werken engineers in de gehele productieketen van voertuigen aan het elimineren van trillingen en geluid.

First time right engineering
Om ongewenste trillingen en geluid op te sporen moeten met de huidige, verouderde methoden vaak meerdere prototypes van een product worden gebouwd en een veelheid aan tests worden uitgevoerd, net zo lang tot het gewenste geluidsniveau is bereikt. In de auto-industrie kan een trillings-analyse typisch pas worden uitgevoerd in de laatste fase van productontwikkeling. Dit leidt tot onnodige en kostbare ontwerpcycli, omdat ingenieurs meerdere keren terug moeten naar de tekentafel om ongewenste trillingen in een nieuw prototype te voorkomen.

De software van VIBES.technology maakt het mogelijk om geluid en trillingen vroeg in het ontwerpproces te identificeren en zo nodig te voorkomen, nog voordat er fysieke prototypes gebouwd worden. De technologie, waarbij gebruik wordt gemaakt van Dynamic Substructuring, deelt een product als het ware op in componenten. Hierdoor kan het effect dat iedere afzonderlijke component heeft op het trillings- en geluidsniveau van de gehele auto of windmolen individueel in kaart worden gebracht. Dit maakt het dus mogelijk om heel precies vroegtijdig een potentieel probleem te identificeren en vervolgens op componentniveau bij te sturen. VIBES.technology voorkomt hiermee dat er dure schaalmodellen moeten worden gebouwd om trillingen accuraat te kunnen voorspellen. Zo bespaart de software van VIBES.technology de producent veel tijd en geld.

Maarten van der Kooij, Co-founder van VIBES.technology: “Met de investering van UNIIQ kunnen we de technologie en het huidige product samen met onze klanten doorontwikkelen tot een softwareoplossing waarmee zij betere metingen en analyses kunnen doen. Wij verwachten dat de software oplossing die wij nu ontwikkelen een solide basis vormt voor een product waarmee industrie-breed een efficiëntieslag gemaakt kan worden in ontwerpprocessen gericht op geluid- en trillingreductie. Naast de financiering van UNIIQ ondersteunt Rabobank Zuid-Holland Midden ons met een bijdrage uit hun innovatiefonds.”

“De technologie van Vibes heeft de potentie om een belangrijke positie te verwerven binnen ontwerpprocessen waar trillingen en geluid een rol spelen”, aldus Liduina Hammer, Fondsmanager UNIIQ. “Met de kennis van het team en de mogelijkheden die deze technologie met zich meebrengt zijn we verheugd dat we de ondernemers ondersteunen om hun proof-of-concept verder te bewijzen.”

12-10-2017

Startkapitaal voor Hercules Pharmaceuticals

Hercules Pharmaceuticals, een spin-off van Boston University en gevestigd op het Leiden Bioscience Park, ontvangt een investering van € 300.000 van investeringsfonds UNIIQ voor de verdere ontwikkeling van een medicijn om het immuunsysteem beter te laten functioneren tegen kanker. De investering werd bekendgemaakt door Ivo de Nooijer, directeur LURIS, tijdens het UNIIQ LIVE evenement.

Bestrijding van tumoren door het eigen lichaam
In veel gevallen is er bij patiënten met kanker sprake van een onderdrukking van het immuunsysteem. Hierdoor is het eigen lichaam niet goed in staat om tumorcellen als schadelijk te herkennen en op eigen kracht te vernietigen. Hercules Pharmaceuticals werkt aan een medicijn dat het lichaam beter in staat stelt om de groei en uitzaaiing van verschillende vormen van kanker te verminderen. Hierbij wordt de Aryl hydrocarbon receptor in het lichaam geremd die in een aantal kankers een hoge expressie kent en het immuunsysteem van kankerpatiënten onderdrukt.

Verschillende andere medicijnen met deze zogeheten immuun-bevorderende werking kenden in de afgelopen jaren een sterke ontwikkeling onder de naam ‘checkpoint inhibitors’. Inmiddels zijn een aantal van deze medicijnen geïntroduceerd, bijvoorbeeld voor de behandeling van huid- en longkanker. In de komende periode zal Hercules Pharmaceuticals de investering van UNIIQ gebruiken voor verdere onderzoeken en tests met het eigen medicijn en de mogelijkheid om dit te gebruiken in combinatie met bestaande therapieën. Het is de verwachting dat het medicijn dat Hercules Pharmaceuticals ontwikkelt zowel op zichzelf als in combinatie met andere medicijnen gebruikt kan worden.

Verdere ontwikkeling
Hercules Pharmaceuticals is opgericht door Boston University en DDF Ventures en maakt gebruik van de kennis en expertise van uitvinder en CSO David Sherr. Het bedrijf wordt geleid door CEO Bart Wuurman, voormalige CEO van onder andere Lanthio Pharma en AM-Pharma. Wuurman: “Door deze investering van UNIIQ kunnen we een belangrijke stap zetten in het aantonen van de werkzaamheid en veiligheid van ons medicijn. In eerste instantie doen we dat in muismodellen, met als doel om deze therapie ook zo snel mogelijk in patiënten te gaan toepassen”.

Liduina Hammer: “Immuuntherapie heeft in de afgelopen jaren een zeer sterke ontwikkeling doorgemaakt en heeft op belangrijke punten de behandeling van patiënten verbeterd. Hercules Pharmaceuticals heeft tot nu toe veelbelovende resultaten geboekt in dit veld en met deze investering draagt UNIIQ bij aan een belangrijke stap richting proof-of-concept met de technologie en de verdere ontwikkeling van het bedrijf”.

24-08-2017

MAYHT ontvangt startkapitaal van UNIIQ

De Delftse spin-off MAYHT ontvangt een investering van € 300.000 van investeringsfonds UNIIQ . De investering werd bekendgemaakt door Prof. Ir. E. Voûte, decaan faculteit Industrieel Ontwerp faculteit TU Delft. Met deze kapitaalinjectie zet MAYHT de laatste stap in de ontwikkeling van de technologie, waarmee het eind van dit jaar de markt op gaat.

MAYHT ontvangt startkapitaal voor nieuwe luidspreker technologie

Startkapitaal voor MAYHT

MAYHT BV is een spin-off van de TU Delft opgezet door de broers Timothy en Mattias Scheek. De interesse in de ontwikkeling van luidsprekers ontstond toen ze 7 jaar oud waren. Tijdens hun studietijd startten zij in 2013 het bedrijf Scheek-loudspeakers waarmee zij zich richtten op de high-end audiomarkt met design luidsprekers. Sinds 2016 werken zij onder de naam MAYHT aan de ontwikkeling van een technologie voor verbeterde geluidskwaliteit.

Revolutionaire luidsprekertechnologie

Audio apparaten zijn in de loop der jaren steeds kleiner en compacter geworden, terwijl de motor van de luidspreker in die periode nauwelijks veranderd is. MAYHT ontwikkelt revolutionaire luidsprekertechnologie waarmee luidsprekers velen malen compacter, krachtiger en goedkoper geproduceerd kunnen worden dan de conventionele speakers. Dankzij de nieuwe technologie kan MAYHT krachtige drivers in een kleinere behuizing plaatsen met behoud van geluidskwaliteit.

Mattias Scheek, CEO bij MAYHT, “Het krachtige geluid van grote vloerstaanden speakers uit het formaat van een broodtrommel is over een jaar of twee dankzij onze technologie de dagelijkse realiteit”. Scheek vervolgt “Met UNIIQ hebben we een partner gevonden die ons de kans biedt de laatste hand aan deze technologie te leggen en hiermee de markt te betreden.”

UNIIQ investeert in de proof-of-concept fase van jonge veelbelovende technologie bedrijven”, zegt Liduina Hammer, Fondsmanager bij UNIIQ. “Met de unieke luidsprekertechnologie afkomstig van de TU Delft hebben we met MAYHT weer een mooie toevoeging aan onze diverse investeringsportfolio”, aldus Hammer.

12-07-2017

Sensius ontvang startkapitaal voor HyperCollar3D

Tijdens de Life Sciences@Work Expert Class2 in Rotterdam maakte Liduina Hammer, fondsmanager van UNIIQ, en Thijs Spigt, directeur van Erasmus MC Technology Transfer Office (TTO), de investering bekend in Sensius. Sensius is een spin-off van Erasmus MC en werkt aan nieuwe kankerbehandelingen met hyperthermie. Met deze kapitaalinjectie kan Sensius een belangrijke stap voorwaarts zetten in de ontwikkeling van betere behandelmogelijkheden voor patiënten met hoofd-halskanker.

Diepe thermische therapie met de HyperCollar3D

Bij de huidige behandelmethoden voor mensen met hoofd-halskanker heeft nog altijd 50% van de patiënten te maken met een terugkerende tumor. Bovendien gaat de bestaande behandeling door de negatieve bijeffecten vaak gepaard met een lage kwaliteit van leven. Sensius werkt samen met het Erasmus MC Kankerinstituut, dat de HyperCollar3D heeft ontwikkeld na jaren van onderzoek naar de positieve effecten van thermische therapie. Het onderzoek heeft aangetoond dat door nauwkeurige, gecontroleerde inzet van microgolf-hyperthermie in combinatie met chemotherapie of bestraling de overlevingskansen van patiënten met meer dan 50% toenemen.

Sensius gaat in samenwerking met de internationale medische gemeenschap het onderzoek en de prototyping van Erasmus MC vermarkten naar een commercieel product. Paul van den Biggelaar, medeoprichter en CEO van Sensius: “Patiënten hebben betere behandelmogelijkheden nodig. De HyperCollar3D biedt patiënten duidelijk hogere overlevingskansen, zonder negatieve bijeffecten. De ondersteuning van UNIIQ brengt deze betere behandelmethode dichterbij voor patiënten wereldwijd.”

Bij UNIIQ maken we veelbelovende innovaties mogelijk”, aldus Liduina Hammer, fondsmanager van UNIIQ”. “De Hypercollar3D van Sensius is een uitstekend voorbeeld van zo’n innovatie met een grote maatschappelijke toegevoegde waarde. Met de investering van UNIIQ kan Sensius de commerciële levensvatbaarheid van deze belangrijke verbetering in de behandeling van kanker aantonen.”

Sensius gebruikt de investering van UNIIQ en Erasmus MC om in samenwerking met artsen de behandelvoorschriften te specificeren die nodig zijn om thermische therapie in het standaard behandelingsprotocol voor hoofd-halskanker op te nemen. Met de resultaten van afgeronde klinische studies als uitgangspunt gaat Sensius kankercentra helpen om thermische behandeling binnen enkele jaren toegankelijk te maken voor patiënten met een vergevorderd stadium van kanker.

11-07-2017

Longbloom ontvangt startkapitaal van UNIIQ

Tijdens de internationale food & agri conferentie ERIAFF in Den Haag maakte gedeputeerde Adri Bom-Lemstra van de Provincie Zuid-Holland de investering in het in Bleiswijk gevestigde Longbloom bekend.

UNIIQ_Longbloom_ Gedeputeerde 760-380

Jarenlang plezier van bloemen

Lang houdbare bloemen, ofwel gepreserveerde bloemen, zijn verse bloemen die door een speciale behandeling minimaal enkele maanden tot wel enkele jaren van goede kwaliteit blijven. De markt hiervoor is wereldwijd sterk groeiende. Gepreserveerde bloemen worden niet meer alleen aan bedrijven verkocht (zoals bloemstukken in hotels, voor etalages in warenhuizen of om conferentiezalen mee aan te kleden), maar steeds vaker aan consumenten, met name in landen waar verse snijbloemen duur zijn. De huidige productie van gepreserveerde bloemen gebeurt op een zeer inefficiënte manier die bovendien erg belastend is voor het milieu. Ook is het de huidige methode niet geschikt om delicate bloemen te preserveren. De focus ligt dan ook op het preserveren van rozen, die een sterke structuur hebben.

Longbloom heeft een gepatenteerd proces ontwikkeld om bloemen op een efficiëntere en schonere manier te preserveren dan met bestaande technieken. Dit proces zal op Longblooms locatie in Bleiswijk worden uitgevoerd om lokaal ingekochte bloemen te preserveren en daarna te verkopen aan bloemenhandelaren.

Superkritisch koolstofdioxide (CO2)

Het preserveren van de bloemen gebeurt in twee stappen. De eerste stap is het onttrekken van water aan de cellen van de bloem. De tweede stap is het inbrengen van was in de cellen, die de plaats van water overneemt, zodat de bloem niet vergaat. De belangrijkste innovatie van Longbloom is het gebruik van superkritisch koolstofdioxide (CO2) als oplosmiddel voor de was. Door het gebruik van dit oplosmiddel, wordt de was in enkele uren in de bloem gebracht. Dit is vele malen efficiënter dan huidige technieken, waar bloemen één tot twee weken in baden met was liggen. Longbloom maakt hierbij gebruik van ‘afval’-CO2 dat vrijkomt uit de Rotterdamse haven. Het gebruik hiervan draagt bij aan het milieuvriendelijke karakter van het bedrijf. Met haar innovatieve proces is Longbloom zelfs in staat om allerlei soorten delicate bloemen, zoals gerbera’s, orchideeën en pioenrozen, te preserveren. De markt staat te springen om nieuwe soorten gepreserveerde bloemen. Het aanbieden hiervan zal daarom een flinke impuls aan de markt geven.

 

Startkapitaal-voor-Longbloom-002-760x380

Toekomstig marktleider

Adriaan Meewisse, directeur Longbloom: “Onderzoeken in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen en TU Delft hebben uitgewezen dat de technologie op laboratoriumschaal werkt. Nu moeten we de stap maken naar marktproductie. Daar gaan wij de investering van UNIIQ voor inzetten.

De infrastructuur in Zuid-Holland is uitermate geschikt om bloemen met onze technologie te preserveren. Nergens ter wereld wordt zo’n diversiteit aan bloemen gekweekt als hier. De grootste handelsbedrijven komen uit deze regio en hebben toegang tot alle markten wereldwijd, waardoor ook wij onze gepreserveerde bloemen via deze kanalen kunnen verkopen. Bovendien zijn deze bloemen qua kwaliteit ook nog eens de absolute top. Dit maakt ze voor ons proces dan ook de perfecte basis.

Rabobank Zuid-Holland Midden ondersteunt ons daarnaast via een bijdrage uit hun innovatiefonds. Onze doelstelling is om wereldmarktleider te worden binnen deze markt door de beste kwaliteit van alle soorten gepreserveerde bloemen te leveren, uiteraard tegen concurrerende prijzen.”

“De financiering van UNIIQ stelt de onderneming in staat de volgende stap te zetten richting hun ambitie om marktleider te worden,” aldus Liduina Hammer, Fondsmanager UNIIQ. “Deze onderneming is een mooie toevoeging in een regio die sterk gepositioneerd is rondom de bloemensector.”

29-06-2017

UNIIQ investering voor Condi Food

Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra van de Provincie Zuid-Holland maakte de investering op 28 juni bekend gemaakt tijdens de internationale food & agri conferentie ERIAFF in Den Haag.

Startkapitaal voor Condi Food

Beeldtechnieken uit de ruimtevaart toegepast op levensmiddelen

Condi Food is in 2014 opgericht door Cosine, een internationaal gerenommeerd bedrijf dat geavanceerde optische meetsystemen ontwikkelt voor onder andere de lucht- en ruimtevaartindustrie. Cosine leverde bijvoorbeeld het camerasysteem voor de ruimtemissie van André Kuipers in 2011. De gedachte was dat als je alles vanuit de ruimte onder uitdagende omstandigheden in beeld kunt krijgen, dan moest het toch zeker mogelijk zijn om hier op Aarde te bepalen hoe ons voedsel is samengesteld. Deze gedachte leidde tot de oprichting van Condi Food.

Condi Food zet de in de ruimtevaart ontwikkelde hyperspectrale technologie in om verschillende (kwaliteits)kenmerken van voedselproducten te bepalen. Dit kan de rijpheid en de smaak zijn van een individuele vrucht, maar de technologie kan ook worden ingezet om de versheid van producten weer te geven, bijvoorbeeld van een zalm of een zeebaars. Zo borgt het bedrijf de kwaliteit en veiligheid van voedsel.

Nieuwe techniek voor vaststellen kwaliteit voedsel

Momenteel baseren voedselproducenten de kwaliteit van een product voornamelijk op procescontroles, en/of visuele inspecties door medewerkers. Deze methodes zijn arbeidsintensief en niet waterdicht. Het is de ambitie van Condi Food om systemen te ontwikkelen die alle producten inspecteren, zonder ze aan te raken, dan wel open te snijden.
Robi Nederlof, Managing Director van Condi Food: “Met de investering van UNIIQ kunnen we samen met de eerste pilotklanten de huidige laboratoriumtoepassingen verder ontwikkelen. Dit moet resulteren in hyperspectrale inspectiesystemen die geschikt zijn om in de veeleisende productieomgevingen van de klanten te functioneren. Daarmee kunnen inefficiënte en niet waterdichte controles van onze dagelijkse voedingsmiddelen vervangen worden door continue inspectie van deze producten”.
Het proof-of-conceptfonds UNIIQ is blij dat zij de eerste investering in de tuinbouwsector kan aankondigen: “Nederland neemt internationaal een belangrijke positie in de voedingssector in”, aldus Liduina Hammer, Fondsmanager UNIIQ. “Condi Food speelt in op de steeds belangrijker wordende thema’s voedselveiligheid en voedselkwaliteit. De investering van UNIIQ stelt de onderneming in staat de technologie verder te ontwikkelen en klaar te maken voor de volgende stap waarbij zeer grote mate van betrouwbaarheid en snelheid belangrijke focusgebieden zijn”.

29-06-2017