Leiden investeert in innovatieve bedrijven Zuid Holland

Leiden investeert in innovatieve bedrijven

De gemeente Leiden stelt € 2 mln. beschikbaar voor investeringen in innovatieve bedrijven. Met de middelen wordt een kapitaalstorting van € 1 mln. gedaan in InnovationQuarter, de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Zuid-Holland. Hiernaast treedt Leiden met een storting van € 1 mln. toe als aandeelhouder tot UNIIQ, een op initiatief van TU Delft, Universiteit Leiden, Erasmus MC en InnovationQuarter gestart proof-of-concept fonds.

De gemeente Leiden was al aandeelhouder in InnovationQuarter. Met de extra kapitaalstorting kan InnovationQuarter vanuit haar fonds IQCapital nieuwe investeringen doen in innovatieve en snelgroeiende bedrijven in de regio en in Leiden. Vanuit het fonds, dat sinds 1 januari 2014 bestaat, is de afgelopen jaren al in een groot aantal bedrijven geïnvesteerd.

Ook een aantal innovatieve Leidse bedrijven heeft een investering ontvangen. Zo is geïnvesteerd in het life sciences bedrijf Ncardia (voorheen Pluriomics), dat menselijke hartspiercellen kweekt om medicijnen te testen op werkzaamheid. Een andere mooie investering betreft die in het bedrijf Toxys. Toxys heeft een test ontwikkeld waarmee snel en betrouwbaar de belangrijkste kankerverwekkende eigenschappen van nieuwe stoffen kunnen worden geïdentificeerd.

Robert Strijk, wethouder Economie Leiden: “InnovationQuarter heeft de afgelopen jaren mooie investeringen gedaan in Leidse bedrijven die relevante maatschappelijke innovaties op de markt brengen. Het is van groot belang dat de overheid via een regionaal investeringsfonds bijdraagt aan de ontwikkeling en groei van deze bedrijven en ik ben blij dat wij daar als gemeente onze bijdrage aan kunnen leveren”.

Steun voor cruciale fase

Met een storting van € 1 mln. wordt Leiden tevens aandeelhouder van UNIIQ. UNIIQ is sinds medio 2016 actief als regionaal proof-of-concept fonds. Sinds de start zijn 16 investeringen gedaan, waarvan 6 in Leidse bedrijven. Eén van de bedrijven waarin is geïnvesteerd is VarmX, dat een nieuw therapeutisch eiwit ontwikkelt om acute bloedingen te stoppen bij patiënten die anti-bloedstollingsmiddelen gebruiken. Er wordt echter niet alleen in life sciences bedrijven geïnvesteerd. Het Leidse Semiotic Labs heeft een UNIIQ investering ontvangen voor de doorontwikkeling van een technologie waarmee voorspeld kan worden wanneer elektromotoren dreigen uit te vallen.

Rinke Zonneveld, directeur InnovationQuarter en fondsbeheerder UNIIQ: “Het aandeelhouderschap van Leiden biedt ons extra mogelijkheden om bedrijven door de moeilijke fase van concept naar veelbelovend bedrijf heen te helpen. Een cruciale fase voor ieder bedrijf, waar UNIIQ al vele bedrijven uit Leiden en de regio in heeft mogen ondersteunen”.