Investeren in vrouwen: bij UNIIQ lukt het wel

Vrouwelijke ondernemers zijn sterk ondervertegenwoordigd in het aantal investeringen van Venture Capital-partijen. Vroege-fasefonds UNIIQ dook de percentages in en ontdekte dat maar liefst 17% van haar portfoliobedrijven geleid wordt door een vrouw. Maar de 50% procent? Die is nog niet in zicht.

 

Het durfkapitaal was met stomheid geslagen. Risico nemen, dat durfden we wel. Maar toch liever niet met vrouwen. Het FD presenteerde eind september de resultaten van twee VU-onderzoekers naar veertig investeringsfondsen voor beginnende bedrijven: slechts 1,6% van de gefinancierde startups stond onder leiding van een vrouw. En de vrouwen in wie wel geïnvesteerd werd, kregen ook nog eens minder geld dan mannen. Dat komt, zo stelde oprichter van TomTom Corine Vigeux: “Je financiert nu eenmaal mensen die op je lijken.”

Zuid-Hollands vroege-fasefonds UNIIQ maakte naar aanleiding van het FD-artikel eveneens de stand op en kon concluderen dat de balans evenwichtiger uitsloeg: een kleine 17% van de door UNIIQ gefinancierde startups wordt geleid door een vrouw of heeft een vrouwelijke co-founder – 4 van de 24 bedrijven. En mogelijk komt daar binnenkort een vijfde bij. Het percentage female founders in het portfolio ligt daarmee aanmerkelijk hoger dan gemiddeld.

De balans is evenwichtiger

“We investeren niet bewust méér in vrouwen,” zegt fondsmanager Liduina Hammer. “Het blijft koffiedik kijken waarom er bij ons wel meer vrouwen aan het hoofd staan van onze bedrijven. Een reden kan zijn dat steeds meer vrouwen voor technische studies kiezen. Wij investeren in een hele vroege fase dus wellicht plukken wij als een van de eerste fondsen de vruchten van de opmars van vrouwen bij technische studies. We zijn in ieder geval een groot voorstander van diversiteit binnen teams.”

Eigenlijk is het investeringsvak bij uitstek een vak voor vrouwen,” zegt Francis Quint. “Het succes van een deal wordt in hoge mate bepaald door de inschatting van de competentie van het management team. Het is deze inschatting waar vrouwen over het algemeen sterk in zijn.”

De balans tussen binnenkomende voorstellen en toegekende aanvragen doet bij UNIIQ in ieder geval meer recht aan de werkelijkheid. Het gros van de investeringsvoorstellen komt binnen bij business analist Suzanne Kroeze. “Van de 84 voorstellen in mijn beheer zijn er 12 afkomstig van een onderneming waarbij er een vrouw aan het roer staat. 14% van de binnenkomende proposities is daarmee afkomstig van een vrouw. Het aantal toegekende aanvragen aan een female founder ligt op 17%. De balans slaat daarmee dus zelfs iets positiever uit.

Gemengde teams leveren beste resultaat

Een andere mogelijke verklaring voor het relatief hoge aantal female founders in het UNIIQ-portfolio is het diverse team: het zevenkoppige investeerdersteam van UNIIQ staat onder leiding van een vrouw en bestaat uit drie vrouwen en vier mannen.

“Bij UNIIQ investeren we ook het liefst in gebalanceerde teams,” zegt investeringsmanager Hans Dreijkluft. “Dat kan zitten in een goede man-vrouwverdeling, maar ook in een goede verdeling van de competenties en persoonlijkheden binnen een team. We zien vaak dat complementair talent het beste resultaat oplevert.”

Ook uit onderzoek blijkt steeds opnieuw dat gemengde teams het best presteren. Zo stelt het Peterson Institute for International Economics in een wereldwijde studie dat managementteams met tenminste 30% vrouwen in de leiding 15% meer winst maken.

Heel InnovationQuarter Capital wordt geleid door vrouwen

Gemengde teams leveren het beste resultaat op, maar niettemin is het belangrijk een vrouwelijk geluid te laten horen in het door mannen gedomineerde investeringsvak. InnovationQuarter Capital wordt daarom volledig geleid door vrouwelijke fondsmanagers. Liduina Hammer staat aan het hoofd van UNIIQ, Nienke Vledder is fondsmanager van energie-innovatiefonds ENERGIIQ en Francis Quint geeft leiding aan IQ Capital en is bovendien hoofd van de gehele investeringstak, InnovationQuarter Capital.

“InnovationQuarter is uniek in Nederland met alleen maar vrouwelijke fondsmanagers,” zegt Francis Quint. “Eigenlijk is het investeringsvak bij uitstek een vak voor vrouwen. Het succes van een deal wordt in hoge mate bepaald door de inschatting van de competentie van het management team. Het is deze inschatting waar vrouwen over het algemeen sterk in zijn.”

50% is nog ver weg

Toch is ook UNIIQ nog niet tevreden met de percentages. “Er is sprake van een stijgende lijn in het aantal vrouwelijke founders, maar we zitten nog lang niet op 50%,” zegt Hans Dreijkluft, investeringsmanager bij UNIIQ. “We willen vrouwen vooral aansporen om de stoute schoenen aan te trekken en het ondernemerspad op te gaan.”

In die aansporing voor meer vrouwelijke ondernemers en vrouwen in het investeringsvak staat  UNIIQ niet alleen. Op 13 november kondigen zes Nederlandse vrouwen uit het private equitylandschap aan zich hard te gaan maken voor meer vrouwen in het investeringsvak. Het initiatief, genaamd Level 20, streeft naar 20% vrouwen op hoge posities bij investeringsmaatschappijen. Dat is nu slechts 6%.