Challenge Haagse Vernieuwers tijdens BID

16/01 @Den Haag

Challenge Haagse Vernieuwers tijdens BID

Big Improvement Day (BID)

Tijdens BID vertellen opinieleiders, dwarse denkers en ondernemers hoe zij succes definiëren en op welke wijze ze het proberen te bereiken. Daarnaast zijn er interactieve side-sessies waarin o.a. bijzondere samenwerkingsverbandentussen overheid en bedrijfsleven worden gepresenteerd, veelbelovende innovatieve ontwikkelingen nader worden uitgediept en . BID is door de jaren heen uitgegroeid tot een succesvol platform waarop topmensen uit het bedrijfsleven, de wetenschap en overheid elkaar ontmoeten, innovatieve ideeën uitwisselen en nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan.

Challenge Haagse Vernieuwers

In Den Haag wil de gemeente met het programma ‘Impact Economy’ vernieuwers verbinden met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en internationale instellingen. Op die manier kunnen zij samen internationale maatschappelijke vraagstukken oplossen. Ook kunnen er vernieuwende concepten ontstaan. Om deze concepten verder te helpen schrijft de gemeente jaarlijks een wedstrijd uit, de Challenge Haagse Vernieuwers. Met deze Challenge daagt de gemeente start-ups, scale-ups, organisaties en studenten uit om vernieuwende ideeën te presenteren rond maatschappelijke vraagstukken. Namens UNIIQ zal Hans zitting nemen in het jurypanel.

Jurypanel

Maak kennis met de jury

Side-sessie

Werken met een afstand tot de arbeidsmarkt (Stichting Philadelphia, Ministerie van SZW)
Matchmaking statushouders – werkgevers (Gemeente Den Haag)
Robotisering & Arbeid (Ministerie van SZW, Philadelphia, e.a.)
Experimenteerwet zelfrijdende auto (RDW, Ministerie van IenW, NXP)
De digitale overheid: de burger centraal (Directie Informatiesamenleving en Overheid, Ministerie van Binnenlandse Zaken)
Challenge Haagse Vernieuwers waarin startups, organisaties en studenten op zoek gaan naar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken (Gemeente Den Haag)
Blockchain (Caesar Groep)

Locatie

AFAS Circustheater, Circusplein 50, Den Haag