DeNoize ontvangt UNIIQ-investering voor het tegengaan van geluidsoverlast

DeNoize, een Delftse startup die zich richt op het terugbrengen van geluidsoverlast in binnenruimten, ontvangt een investering van € 200.000 van investeringsfonds UNIIQ.  Met deze investering kan het bedrijf haar geluidswerende ruiten verder ontwikkelen en de volgende stappen zetten in de technische validatie. De investering werd bekendgemaakt door Hassan Charaf, Head of Innovation van Royal Schiphol Group.

Geluid als gezondheidsprobleem

Steeds meer mensen wonen wereldwijd in of nabij grote steden en daarmee in de buurt van significante bronnen van geluidsoverlast. Vliegverkeer maar juist ook het continue geluid geproduceerd door autoverkeer veroorzaakt geluidsoverlast voor omwonenden. Bestaande maatregelen als dubbele beglazing en geluidswallen zijn vooral effectief voor geluid in een specifiek stuk van het spectrum, het midden- tot hoogfrequent geluid. Dit terwijl veel bronnen van geluidsoverlast in steden laagfrequent geluid produceren. Deze oplossingen zijn dan ook niet afdoende. Alleen  al in Nederland zorgt dit voor bijna een miljoen mensen die ernstige hinder ondervinden van verkeer. Bij enkele honderdduizenden mensen zorgt dit zelfs voor ernstige slaapverstoring, wat jaarlijks naar schatting leidt tot bijna 800 gevallen van hartziekten die hier direct gevolg van zijn.

‘Slimme’ ramen met active noise cancellation

In de isolatie van een huis of kantoorpand tegen met name laagfrequent geluid van buitenaf, zijn ramen de zwakke plek. Vrijwel al het geluid dat binnenshuis komt, komt binnen via de ruiten. DeNoize heeft een methode ontwikkeld om ervoor te zorgen dat geluid lastiger binnendringt door raampartijen.  Dit doet het bedrijf door ramen zodanig te laten trillen dat de geluidsgolven van buitenaf exact worden gespiegeld, om zo het geluidsniveau binnen tot wel 90% te doen verminderen. De komende periode wordt in samenwerking met o.a. Schiphol onderzoek gedaan met het eerste prototype. Aman Jindal, CEO van DeNoize: “De investering van UNIIQ maakt het mogelijk om het komende jaar een sterk bewijs te leveren voor het systeem dat DeNoize ontwikkelt. Dit moet ertoe leiden dat we in de loop van 2022 voor het eerst een DeNoize systeem in een real-life setting kunnen gebruiken. Er is tot dat moment nog veel ontwikkeling nodig , daarom zijn wij blij dat we in deze vroege fase al een dergelijke investering op kunnen halen.”

Investeren in de lange termijn

Voor UNIIQ betekent de investering in DeNoize een uitbreiding van de portfolio in de Delftse regio. Fondsmanager Hans Dreijklufft: “In veel gevallen is het voor jonge bedrijven met een disruptieve innovatie moeilijk om in een vroege fase investering op te halen. Wij zijn er daarom trots op dat wij als UNIIQ de mogelijkheid kunnen bieden aan deze bedrijven om de eerste stappen richting proof-of-concept te kunnen zetten en daarmee een stap dichter bij de markt kunnen komen. DeNoize pakt een serieus en groeiend maatschappelijk probleem aan dat in de afgelopen jaren ook steeds meer aandacht heeft gekregen. Het terugbrengen van geluidsoverlast, zeker ook op alledaagse locaties zoals thuis in grote steden of op kantoor langs een drukke weg, is niet alleen prettig, maar in sommige gevallen zelfs van levensbelang”.